Stichting Humanitas Financiële Hulp

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Over ons 

 

Visie

Stichting Humanitas Financiële Hulpverlening (Stichting HFH) is een onafhankelijke non profit organisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen.

Onder het motto ‘betrouwbaar vertegenwoordigd’ zorgen wij voor de randvoorwaarden waarbinnen het welzijn van onze klanten het beste tot zijn recht komt. In de ideale situatie kunnen wij de financiële en/of de zorgkeuzes zo te nemen dat wij hiermee de keuzes nemen zoals de klant dat zelf gedaan zou hebben zou hij/zij nog in staat geweest te zijn deze zelfstandig te nemen. Een ander deel van de klanten heeft niet de financiële ruimte om de keuzes te maken die zij graag zouden willen. Hier zorgen wij ervoor dat de grenzen niet overschreden worden.

De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:

  • Budgetbeheer
  • Inkomensbeheer
  • Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
  • Testamentair bewind
  • Mentorschap
  • Curatele
  • Afwikkeling nalatenschap

Onafhankelijkheid en samenhang met Stichting De Rotonde

Door vernieuwde wetgeving is stichting HFH per 1 januari bestuurlijk compleet losgekoppeld van Stichting Humanitas. Ondanks dat de naam wellicht anders doet vermoeden bestaat er geen bestuurlijke of financiële verbinding. Het valt u wellicht op dat de visie en huisstijl van Stichting de Rotonde identiek is aan die van stichting HFH. Per 1 januari 2014 vallen beide stichtingen onder dezelfde raad van toezicht en bestuurder. Vanwege praktische redenen is het op dit moment nog niet mogelijk om te fuseren. Zodra de praktische zaken achter de rug zijn, zullen de twee organisaties tot één mooie organisatie worden samengevoegd.

   

Bestuur

Peter Hoornweg

 

Raad van Toezicht

Mw. Drs. T. Hummelen
Dhr. Drs. G.J. Kempen