Stichting Humanitas Financiële Hulp

Betrouwbaar vertegenwoordigd

Aanmeldingsprocedure

Wie kan zich aanmelden bij Stichting HFH?

Als een persoon niet meer in staat is om zijn persoonlijke- of financiële belangen te behartigen door een geestelijke- of lichamelijke aandoening, kan budgetbeheer, bewindvoering, mentorschap of curatele aangevraagd worden bij Stichting HFH. Daarnaast moet de cliënt altijd over een begeleider beschikken. Lees hier de overige voorwaarden voor de aanmelding van een cliënt bij Stichting HFH.

18 jaar – 64 jaar

Het aanmeldingsformulier voor klanten van 18-64 jaar is uitgebreider, omdat de financiën van cliënten van 18-64 jaar over het algemeen complexer zijn dan de financiën van cliënten ouder dan 65 jaar. Hierdoor heeft Stichting HFH bij de aanmelding meer informatie nodig. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

65 jaar en ouder

Voor klanten ouder dan 65 jaar heeft Stichting HFH een verkorte aanmeldingsprocedure. Het aanmeldingsformulier voor 65-plussers kunt u hier downloaden.

Wij helpen u graag door samen met u het aanmeldingsformulier in te vullen. Voor vragen over de aanmeldingsprocedure en ondersteuning bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met Stichting HFH: